ABOUT US
COMPANY OVERVIEW
PRINT MASTER COMPANY LIMITED
WAS ESTABLISHED IN 1983
           บริษัท พริ้นท์ มาสเตอร์ จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของ พริ้นท์ มาสเตอร์ เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ในผู้ใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือ และความสามารถของพนักงานของเราทุกคน ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ยาวนาน

           เราได้มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้ดีขึ้น โดยตลอดด้วยการให้ความสําคัญในเรื่องคุณภาพ และการบริการ ทําให้บริษัท พริ้นท์ มาสเตอร์ จำกัด ได้รับการรับรองตามมาตรฐานของระบบประกันคุณภาพ มากมาย ตั้งแต่  ISO 9001,  GMP , HACCP, SMETA และ BRC 
           ระบบการควบคุมการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี การมี เทคโนโลยี และทรัพยากรบุคคลที่ล้วนมีคุณภาพ ถือเป็นหัวใจของความสำเร็จอย่างต่อเนื่องยาวนานขององค์กร  รวมทั้งการได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าของเรา  

          นโยบายการบริหารจัดการของเราให้ความสำคัญ ในเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม มีการนำเครื่องเคลือบระบบใช้กาว โดยไม่ใช้ตัวทําละลาย มาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและปกป้องบุคลากร และผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

HISTORY
บริษัท พริ้น มาสเตอร์ จำกัด
สารจากกรรมการผู้จัดการ

รางวัลนี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับพนักงานของเรา เนื่องจากพวกเขาสามารถที่จะภาคภูมิใจที่ได้รับการยอมรับจากผลงานที่พวกเขาทำ. ใช่, เราได้รับรางวัลจากการประกวดมากมาย นั่นเป็นเรื่องปกติสำหรับเรา” 

แต่รางวัลก็คือรางวัล มันเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จเพียงช่วงเวลาเดียวเท่านั้น ซึ่งมันไม่ได้แสดงถึงการทำงานหนักตลอดทั้งปีของเรา. เพื่อรักษาคุณภาพอันเป็นที่รู้จักและยอมรับจากภายนอก เรายังคงต้องตั้งใจและรักษามาตรฐานในการทำงานตลอดทั้งปีให้ได้

คุณทวีสิทธิ์ คุณากร
Managing Director
ORGANIZATION CHART
International
Quality Standard.
เราทุ่มเทให้กับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาด เราได้นำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่น สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา และประเทศแถบยุโรป

ระบบการผลิตอัตโนมัติที่ต่อเนื่องนั้นใช้ระบบคอมพิวเตอร์อย่างที่ดีที่สุด และกระบวนการผลิตทั้งหมดได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติและผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี เทคโนโลยีและทรัพยากรบุคคลที่เหนือกว่าเป็นกุญแจสำคัญในบันทึกความสำเร็จอันยาวนานของ Print Master และการยอมรับของลูกค้าที่เป็นที่ยอมรับ
Our management policy
ให้ความสำคัญกับสุขภาพ ความปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม มีการใช้เครื่องจักรที่ปราศจากตัวทำละลายตลอดกระบวนการผลิตเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและปกป้องพนักงานและผู้คนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง
VISION

เป็นหนึ่งในผู้นำในเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน

OUR MISSION
ผลิตสินค้าที่สะอาดถูกสุขลักษณะอนามัยและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลตรงต่อความต้องการของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพ, ราคาและการจัดส่งมุ่งเน้นพัฒนาสินค้ารูปแบบทันสมัยและนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอใส่ใจที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิธีการทำงานให้ทันสมัย,กระชับและรวดเร็วควบคุมต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ 
เพื่อผลตอบแทนที่สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ใส่ใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดปลูกฝังจริยธรรมการทำงาน สร้างแรงจูงใจและบรรยากาศในการทำงานให้มีความสุขพร้อมลงทุนธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ เพื่อประโยชน์และเป็นทางเลือกใหม่ของการสร้างการเติบโตและขยายฐานธุรกิจ
ABOUT US
บริษัท พริ้นท์ มาสเตอร์ จำกัด เป็นบริษัท ประกอบธุรกิจทางด้านสิ่งพิมพ์ลามิเนต ประเภทบรรจุภัณฑ์ ชนิดอ่อน สำหรับสินค้า อุปโภคบริโภค ตั้งแต่ปี 2526 (A.D.1983) จนถึงปัจจุบันมีโรงงานผลิต 3 แห่งในนิคมฯ บางปู ได้รับรางวัลความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
CONTACT US
บริษัท พริ้นท์ มาสเตอร์ จำกัด
สำนักงานใหญ่
296 หมู่ 4 ซอย 5C นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนพัฒนา 1 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ประเทศไทย 10280
โรงงานบางปู 2
296/1 หมู่ 4 ซอย 5C นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนพัฒนา 1 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ประเทศไทย 10280
โรงงานบางปู 3
296/2 หมู่ 4 ซอย 5C นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนพัฒนา 1 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ประเทศไทย 10280
+66 2710 6670 to 3
+66 2324 1077
admin@printmasterthai.com