QUALITY CONTROL
วัตถุดิบในการผลิตทั้งหมึก กาว ตัวทำละลาย ฟิล์ม แม้กระทั่งเม็ดพลาสติกได้ผ่านการตรวจสอบโดยฝ่ายประกันคุณภาพด้วยเครื่องมือที่มีความแม่นยำและวิธีการทดสอบตามมาตรฐานโลกเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงและความปลอดภัยของผู้บริโภค

ขั้นตอนการควบคุมการผลิตและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายได้กำหนดให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานสากล
Especially on the special properties requirements, many high presision testing instrument we use such as:
Gas chromatography สำหรับตรวจสอบความบริสุทธิ์ของตัวทำละลายและตรวจสอบปริมาณคงเหลือของตัวทำละลาย
Universal Tester (Tensile Tester) สำหรับทดสอบคุณสมบัติของวัตถุดิบ เช่น แรงดึง การยืดตัว เป็นต้น
Coefficient of friction Tester สำหรับการทดสอบแรงเสียดทานของบรรจุภัณฑ์
Heat Sealer เพื่อหาช่วงอุณหภูมิฮีทซีท
Densitometer สำหรับทดสอบระดับความทึบ
Spectophotometer สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของเฉดสีในกระบวนการพิมพ์
Grind O - meter สำหรับตรวจสอบความละเอียดของหมึก
Vacuum chamber Tester สำหรับทดสอบการรั่วของบรรจุภัณฑ์หลังการปิดผนึกด้วยความร้อน
The machine that use to test new for Quality Control
Water Vapor Permeation Analyzer(WVTR) สำหรับทดสอบการเปลี่ยนแปลงการซึมของความชื้น
Oxygen Permeation Analyzer(O2TR) สำหรับการทดสอบการเปลี่ยนแปลงการซึมผ่านของออกซิเจน
Hot Tack Tester สำหรับทดสอบ
Heat Seal สำหรับทดสอบอุณหภูมิของงาน
C.O.F. Tester สำหรับการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การเจาะทะลุเพื่อให้ได้ฟิล์ม
และเครื่องมือมาตรฐานโลกอีกมากมาย ด้วยวิธีการและเครื่องมือมาตรฐานสากล โดยบุคลากร Print Master ผู้สั่งสมประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวมาหลายปี ทำให้ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ของ Print Master ผ่านคุณภาพมาตรฐานโลก แต่ถึงอย่างไรก็เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความโดดเด่นท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงในตลาดทั้งในและต่างประเทศ สิ่งหนึ่งที่สำคัญในการติดตามคือใบรับรอง ISO 9000 เป็นความสำเร็จของบริษัท

สำหรับ ISO 9000 ที่รับรองโดย SGS ด้วยใบรับรองนี้ทำให้เราสามารถจัดโครงสร้างการดำเนินงานใหม่อย่างเป็นระบบ ซึ่งขณะนี้เราคาดหวังว่าจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ดีในแง่ของผลผลิตที่ดีขึ้นและมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ในระหว่างนี้ การปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนที่จะตอบสนองความต้องการของคู่ค้าที่เป็นลูกค้า รวมถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ไม่เพียงแต่คู่ค้าที่ลูกค้าพึงพอใจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความพึงพอใจของพวกเขาด้วย
ABOUT US
บริษัท พริ้นท์ มาสเตอร์ จำกัด เป็นบริษัท ประกอบธุรกิจทางด้านสิ่งพิมพ์ลามิเนต ประเภทบรรจุภัณฑ์ ชนิดอ่อน สำหรับสินค้า อุปโภคบริโภค ตั้งแต่ปี 2526 (A.D.1983) จนถึงปัจจุบันมีโรงงานผลิต 3 แห่งในนิคมฯ บางปู ได้รับรางวัลความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
CONTACT US
บริษัท พริ้นท์ มาสเตอร์ จำกัด
สำนักงานใหญ่
296 หมู่ 4 ซอย 5C นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนพัฒนา 1 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ประเทศไทย 10280
โรงงานบางปู 2
296/1 หมู่ 4 ซอย 5C นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนพัฒนา 1 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ประเทศไทย 10280
โรงงานบางปู 3
296/2 หมู่ 4 ซอย 5C นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนพัฒนา 1 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ประเทศไทย 10280
+66 2710 6670 to 3
+66 2324 1077
admin@printmasterthai.com